İSTANBUL ULUSLARARASI SU FORUMLARI

Her üç yılda bir düzenlenen İstanbul Uluslararası Su Forumu dünya su topluluğunu İstanbul’da buluşturmaktadır. Her Dünya Su Forumunun bir yıl öncesinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Su Forumu, Türkiye Su Enstitüsünün en önemli etkinliğidir.  
 

İstanbul Su Forumunun ilk toplantısı Beşinci Dünya Su Forumundan bir ay önce, 14-15 Şubat 2009 tarihlerinde, bir hazırlık toplantısı niteliğinde gerçekleştirildi. 2011 yılında Forum, çalışma alanını genişletip konularını çeşitlendirdi ve Ortadoğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve Türkiye’nin su ile ilgili sorunlarına odaklanarak uluslararası bir boyut kazandı.   
 
3-5 Mayıs 2011 tarihlerinde, “Bölgesel Su Sorunları ve Çözüm Arayışlarına bir İstanbul Bakışı” ana temasıyla düzenlenen İkinci İstanbul Uluslararası Su Forumu, yüzü aşkın ülkeden dört bin beşyüz den fazla katılımcıyı ağırladı. Bölgesel bir odaklanma ile düzenlenen Forum aynı zamanda Altıncı Dünya Su Forumu Avrupa Bölgesi Süreci’nin resmi hazırlık toplantılarından biriydi. Forumda ayrıca, siyasi iradeyi bölgesel su sorunlarına yönelik harekete geçirmek amacıyla bir Bakanlar Toplantısı düzenlendi.   
 
27-29 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen Üçüncü İstanbul Uluslararası Su Forumu, “Su Güvenliği” ve “Su Hukuku” konularını tartışmak üzere dünya çapından üç binden fazla katılımcıyı İstanbul’da buluşturdu. Bu iki ana tema altında, açılış konuşması ile başlayan ve ardından bir moderatör yönetiminde paneller şeklinde düzenlenen sekiz tematik oturum gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çok çeşitli konularda toplam 21 yan etkinlik ve özel oturum düzenlendi. Binyıl Kalkınma Hedeflerinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine geçiş sürecinde, “Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” konulu bir açılış oturumu gerçekleştirildi. Küresel değişimleri dikkate alarak, yerel ve bölgesel idarecilerin su yönetim stratejilerini ve hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olacak küresel bir girişim olan “İstanbul Su Mutabakatı” için de ayrı bir oturum düzenlendi. Üçüncü Forumun uluslararası su yönetişimi, su diplomasisi, sınıraşan sularda işbirliği ve kentsel su yönetimi konularında çok önemli bazı sonuçları oldu.   
 
Dördüncü İstanbul Uluslararası Su Forumu 10-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Forum “Su ve Barış” ana teması altında mülteciler konusuna odaklandı. Forumda kentsel su yönetimleri, finansman mekanizmaları, su ile ilgili yardım eylemleri, hukuki konular ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması tartışıldı. Ayrıca savaş ve doğal afetler nedeniyle yerlerinden edilen sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkeler, sığınmacılara su ve hıfzıssıhha hizmetleri temin etme konusundaki deneyim ve başarı öykülerini paylaştılar. Yerel idare temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen özel bir etkinlikte Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan, kamplarda ve şehirlerde yaşayan Suriyelilerin su ve hıfzıssıhha ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yapılan çalışmalar detaylıca ele alındı. Forumda özellikle küresel bir öncelik halini alan sığınmacı sorununun ulusal değil, uluslararası çapta sorumluluk gerektirdiği ve çözüm için finansal olanakların arttırılması da dahil olmak üzere yenilikçi araçlar gerektiği mesajı verildi.

  
 

Adres: Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca Üsküdar İstanbul TÜRKİYE

Telefon: +90 216 325 49 92